Dieren welkom

Dieren in de tuin zijn nuttig. Ze vangen schadelijke insecten en slakken.  Bijen en hommels hebben we hard nodig voor de bestuiving van bloemen en vruchten.

Wat kunnen we doen om dieren in onze tuin welkom te heten?

  • Kies planten die dieren aantrekken: bloeiende en vruchtdragende bomen en heesters, inheemse planten, dichte heesters waar vogels nesten kunnen bouwen, nectar en waardplanten voor insecten en vlinders.
  • Zorg voor water in de tuin.
  • Maak de tuin niet te netjes, rommelhoekjes bieden mooie schuilplaatsen. Laat het blad in de tuin liggen, dit werkt als voeding voor de bodem en levert een gezond bodemleven op. Laat soms wat brandnetels staan, deze zorgen voor voedsel van rupsen. Knip de planten in het voorjaar af en laat het knipsel liggen, vogels gebruiken het als nestmateriaal.
  • Gebruik NOOIT bestrijdingsmiddelen, slakkenkorrels of kunstmest. Uiteindelijk gaat de natuur dit zelf reguleren.

P1020493

Comments are closed.